شركت تعمیرات نیروگاهی ایران

En عربی

مدیرعامل جدید شرکت برق حرارتی منصوب شد


500x500
تاریخ: 1401/03/1

به گزارش پایگاه خبری شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران،وزیر نیرو در این حکم ضمن تقدیر از خدمات ارزنده محسن طرزطلب، مدیرعامل پیشین این شرکت در دوران تصدی این مسئولیت، عبدالرسول پیشاهنگ را به مدت دو سال به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برق حرارتی منصوب کرد. معاون هماهنگی تولید برق حرارتی، معاون تولید و انتقال توانیر، سرپرست شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، مجری طرح و معاون بهره‌برداری برق منطقه‌ای فارس و مدیرعامل برق منطقه‌ای هرمزگان از جمله سوابق پیشاهنگ بوده است.