درباره شرکت

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران با فضای کارگاهی بالغ بر 26/400 متر مربع در زمینی به وسعت 50/000 متر مربع در استان البرز واقع شده است. این شرکت یکی از شرکت های وابسته به توانیر است که در سال 1360 تحت عنوان مدیریت تعمیرات اساسی توانیر و در سال 1370 بنام شرکت تعمیرات نیرو در زمینه تعمیرات اساسی نیروگاه های کشور در خدمت صنعت برق قرار گرفت. هم اکنون این شرکت با نام تعمیرات نیروگاهی ایران در زمینه های تعمیرات، بازسازی، نصب و راه اندازی، ساخت، بازسازی و کنترل کیفی تجهیزات نیروگاهی و سایر صنایع فعالیت می نماید. شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در راستای تامین مطلوب تر نیازمندیهای مشتریان و پیش بینی نیازهای آتی آنان اقدام به استقرار سیستم مدیریت یکپارچه منطبق بر استانداردهای ISO 14001:2004 و ISO 9001:2008 و OHSAS 18001:2004 و همچنین سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و ارزیابی سیستم مدیریت با مدل تعالی سازمانی EFQM نموده است. بر این اساس تولید کیفی محصولات در سر لوحه اهداف تعمیراتی و خدماتی این شرکت قرارگرفته به نحوی که عوامل موثر بر کیفیت محصول از هنگام ورود تا خروج با روش مدون ثبت ومورد بررسی قرار می گیرد.

درباره شرکت

آخرین اخبار